Separator grasimi sub chiuveta pret Ieftin

Descriere

Separator grasimi sub chiuveta pret Ieftin

Este un separator de grasimi ce se monteaza suprateran. Este alcatuit dintr-un bazin separator din polietilena, capac cu filet din polipropilena si garnitura, racord de intrare si de evacuare din polipropilena cu garnitura, sac de colectare namol din tesatura de plastic de unica folosinta si robinet de golire de 1/2 toli cu dop metalic.

Apa uzata patrunde in separator prin racordul de intrare, trecand prin sacul de colectare namol, in care sunt retinute resturile alimentare mari. Dupa ce trece prin peretii sacului, apa intra intr-un regim de linistire.

Aici se afla zona de separare a grasimilor, unde, datorita diferentei de densitate dintre apa si grasimi, acestea din urma se ridica la suprafata.

Apoi, fluxul de apa trece in ultima camera. Aici se ridica la suprafata particulele mici de grasimi care nu s-au ridicat in zona de separare grasimi (datorita faptului ca au fost antrenate de fluxul de apa). Tot in aceasta camera se afla imersat capatul racordului de iesire, pe unde apa conventional curata iese spre instalatia de canalizare

Separator grasimi sub chiuveta pret Ieftin-poza-2

De ce am cumpara un separator de grasimi?

 • pentru a evita colmatarea conductelor
 • pentru a preveni corodarea si mirosul neplãcut
 • pentru a reduce impactul asupra statiilor de epurare
Grasimile si uleiurile organice sunt insolubile în apa si formeaza, în timp, depozite pe suprafata peretilor conductelor.
Sectiunea disponibila pentru curgere se reduce, debitul va scadea iar într-un final conducta se colmateaza.
În sistemele de canalizare, depunerile de grãsimi pe suprafata peretilor conductelor suferã în timp o serie de transformãri chimice si biologice, cum sunt:
– hidrolizã;
– saponificare;
– oxidare;
– descompunere biochimicã.
Epurarea apelor uzate menajere se bazeazã pe procese aerobe întreåinute prin barbotarea aerului si dizolvarea oxigenului în apã.
În bazinele de epurare, prezenta grãsimilor la suprafaåa apei si capacitatea acestora de a umecta suprafaåa nãmolului activ împiedicã schimbul liber de oxigen æi creæte timpul de tratare. Mai mult, grãsimile sunt greu digerabile de cãtre microorganisme si presupun mijloace speciale de îndepãrtare.
Separator grasimi sub chiuveta pret Ieftin-poza-3

Pentru ce motive avem nevoie de Separator grasimi sub chiuveta pret Ieftin?

1. FĂRĂ AMENZI
Agenţii economici din industriile generatoare de ape uzate cu conţinut de grăsimi de origine animală si/sau vegetală sunt obligaţi sa aibă instalat separator de grăsimi pentru a respecta cerinţele legale privind evacuarea apelor uzate, respectiv obţinerea avizului de mediu conform HG 188/2002 în anexa 1 „Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orãşeneşti, NTPA-011” art. 5 (modificată si completată prin H.G. 352/11.05.2005) şi normele europene SR EN 12056–1:2002 – Reţele de evacuare gravitaţionalã în interiorul clãdirilor şi SR EN 1825–2:2002 – Separatoare de grãsimi.
Separatoarele de grăsimi Valrom au marcaj CE si toate documentaţiile necesare conform legislaţiei in vigoare, ceea ce asigură obţinerea favorabilă a avizului de mediu.

 • SUNT OBLIGATORII pentru :
 •  Unităti productive ce lucrează cu grăsimi si uleiuri vegetale din industria alimentară;
 • Zone de servicii pe autostrăzi;
 • Chioşcuri alimentare (dotate cu aparatură pentru: coacere, frigere si grătare);
 • Baruri;
 • Unităti productive ce lucrează cu grăsimi si uleiuri vegetale din industria alimentară.
 • Firme de alimentaţie publicã si catering care deţin bucãtãrii:
  ex. restaurante, cantine, hoteluri, moteluri, pensiuni, etc.;
 • Spaţii publice de alimentaţie, care, deşi nu deţin bucãtãrie proprie, trebuie sã spele vasele;
 • Spaţii de producţie a semipreparatelor sau preparatelor gata de a fi servite
  ex. raioane de mâncare gãtitã şi semipreparate din supermarketuri, etc.;
 • Cofetãrii, patiserii, brutãrii, rotiserii;
 • Mãcelãrii, carmangerii, abatoare şi spaţiile de prelucrare a cãrnii;
 • Pescãrii şi spaţiile de prelucrare a peştelui;
 • Spaţii pentru extragerea şi rafinarea uleiurilor vegetale (mãsline, floarea-soarelui, etc.);
 • Spaţii de producţie pentru adezivi pe bazã de produse animale;
 • Fabrici de sãpun şi alte produse cosmetice, pe bazã de uleiuri;
 • Fabrici de prelucrare a laptelui şi a produselor derivate din lapte;
 • Fabrici de preparare a margarinei;
 • Fabrici de chipsuri, alune prãjite, etc.
 • Fastfood-uri;

2 . FĂRĂ CHELTUIELI SUPLIMENTARE de intreţinere si reparaţie a conductelor

 • grăsimile din apele uzate se depun pe pereţii interiori ai conductelor de canalizare. În timp, se formează acizi grasi care atacă conductele.
 • grăsimile si uleiurile organice din apele menajere sunt insolubile in apă si formează în timp depozite pe suprafaţa pereţilor conductelor.Secţiunea disponibilă pentru curgere se reduce, debitul va scădea iar intr-un final conducta se colmatează.
 • înlocuirea sau curăţirea conductelor sunt acţiuni costisitoare si neplăcute pentru orice persoană.

3. FĂRĂ POLUĂRI

 • Apele uzate ajung din sistemul de canalizare in staţiile de epurare. Prezenţa grăsimilor in apa uzată reduce mult eficienţa staţiilor de epurare, procesele de tratare sunt mult încetinite, fiind nevoie de mijloace speciale de indepărtare a grăsimilor.Epurarea apelor uzate menajere se bazeazã pe procese aerobe întreţinute prin barbotarea aerului şi dizolvarea oxigenului în apã.În bazinele de epurare, prezenţa grãsimilor la suprafaţa apei şi capacitatea acestora de a umecta suprafaţa nãmolului activ împiedicã schimbul liber de oxigen şi creşte timpul de tratare. Mai mult, grãsimile sunt greu digerabile de cãtre microorganisme şi presupun mijloace speciale de îndepãrtare.

AVANTAJE SI BENEFICII Separator grasimi sub chiuveta pret Ieftin

1. NU CONSUMĂ CURENT pentru că funcţioneaza pe baza principiului de separare gravitaţională.

2. FĂRĂ ZGOMOT deoarece are o funcţionare silenţioasă.

3. FĂRĂ MIROS deoarece este etanş.

 • Polietilena este impermeabilã la gaze şi apã. Construcţia este monobloc garantând etanşeitatea ansamblului. Îmbinãrile sunt în afara zonelor active iar acolo unde existã sunt fie sudate fie etanşate cu garnituri de cauciuc.

4.UŞOR DE CURÃŢAT ŞI ÎNTREŢINUT

 • tehnologia de fabricaţie produce suprafeţe netede, cu rugozitate micã.Astfel separatorul este uşor de curãţat, nu faciliteazã depunerile, scurtând durata de curãţare şi micşorând consumul de apã.

5.REZISTENT LA MEDIILE CHIMICE

 • Polietilena este rezistentã la acizii graşi şi derivaţii acestora prezenţi în apele uzate provenind din zona alimentarã. Acesta înseamnã duratã mare de viaţã în exploatare prin lipsa coroziunii. Nu necesitã tratamente de suprafaţã şi nici sisteme de ventilaţie.

6.REZISTENT MECANIC

 • Materialul din care este confecţionat –(polietilenã) – garanteazã o rezistenţã excelentã la impact şi deformare.

7.UŞOR DE INSPECTAT

 • Capacul, uşor de montat/demontat este etanş prevenind apariţia mirosurilor neplãcute. Poate fi operat uşor şi asigurã spaţiu suficient pentru curãţire.

8.RECICLABIL

 • Polietilena poate fi reciclatã la sfârşitul duratei de viaţã. Materialul reciclat poate fi folosit pentru fabricarea altor articole ajutând la protecţia mediului înconjurãtor.

ATENŢIE ! Separator grasimi sub chiuveta pret Ieftin

În separatorul de grăsimi NU SE RECOMANDĂ deversarea de ape uzate provenite de la toalete si chiuvete de la baie. Pentru astfel de aplicaţii se va utiliza o staţie de epurare sau fosă septică.

Separator grasimi formulaSeparator grasimi valori

 


IN MOD PARTICULAR pentru separator grãsimi aquaClean cu montare suprateranã NG 0.3

1. FĂRĂ PROBLEME

 • Montajul separatorului de grăsimi suprateran NG 0.3 se efectuează de către beneficiar, deoarece acesta este dotat cu accesorii premontate, astfel incât acesta este gata pentru racordarea la chiuvetă fără a fi nevoie de persoane specializate;
 • La anumite intervale de timp, in funcţie de stratul de grăsimi, separatorul trebuie golit, curãţat si se indepartează sacul de nămol cu resturile grosiere si se înlocuieşte cu 48810000001 – SAC DE NAMOL PT. SEPARATOR GRASIMI CU MONTARE SUPRATERANA NG0.3 aquaClean Valrom;
 • Usor de folosit, nu necesită personal calificat pentru curaţire, montaj;
 • Posibilitate de racordare la instalaţie stânga/dreapta, astfel incât separatorul de grasimi se poate adapta la cerinţele clientului;
 • Robinet de golire stânga/dreapta in funcţie de montaj;
 • Montajul suprateran facilitează accesul uşor si rapid la separator pentru efectuarea inspecţiei vizuale.

9.BENEFICII

 • separatorul de grãsimi se livreazã cu toate elementele preinstalate şi capac.
 • produs compact, uşor, de mici dimensiuni;
 • conectare facilã, fãrã un necesar de cunoştiinţe de specialitate;
 • montarea unui astfel de separator pãstreazã curatã instalaţia de canalizare din aval, evitându-se colmatarea acesteia cu resturi alimentare;
 • sacul de colectare a nãmolului pãstreazã bazinul miniseparatorului curat, ceea ce presupune spãlãri mai rare;
 • robinet de golire;
 • acces interior facil;
 • conectare prin fitinguri standard, fãrã a fi necesare adaptãri speciale ale instalaţiei de canalizare;
 • posibilitate de montare pentru chiuvete stânga sau dreapta, fãrã modificari sau folosirea unor adaptãri speciale;
 • contact minim cu mediul din interiorul separatorului.
Pentru detalii tehnice complexe parcurgeţi informaţia din Fişa tehnică Separatoroare de grãsimi NG03 sau Instrucţiuni de instalare, utilizare şi întreţinere.

Separator grasimi NG0_3 cote

COD: 48820000030

SEPARATOR GRASIMI BUCATARIE SUB CHIUVETA aquaClean cu montare suprateranã NG 0.3

Caracteristici

Debit: 0,3 l/s

Volum total: 48 litri

Dimensiuni gabarit, mm: 380 x 460 x 390

Acces: Ø 300

Volum colectare grãsimi: 7 litri

Volum colectare nămol: 12 litri

Volum sac nămol: 9,5 litri

Masã: 6 kg

Elemente componente si materiale

1 – bazin separator din polietilenã (PEHD);

2 – capac DN 310 cu filet din polipropilena (PP) şi garniturã;

3 – racord de intrare DN 40 cu garniturã;

4 – sac de colectare nãmol din ţesãturã plastic de unicã folosinţã;

5 – racord de evacuare DN 50 cu garniturã;

6 – robinet de golire DN 1/2” metalic;

6′ – dop metalic DN 1/2” (poziţionat pe faţa opusã robinetului de golire).

Consumabil:
48810000001 – SAC DE NAMOL PT. SEPARATOR GRASIMI CU MONTARE SUPRATERANA NG0.3 aquaClean Valrom

Garanţie: 2 ani

Durata de viaţa a produsului: in condiţii de utilizare corectã este 20 ani.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Separator grasimi sub chiuveta pret Ieftin”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *